آموزش ویندوز 10 - صدور فرمان صوتی به کورتانا

108

برای اجرای برنامه ها و باز کردن فایل های میتوان توسط فرمان صوتی از کروتانا استفاده نمایید ****** فقط با پرداخت 120000 هزار تومان برای یک سال کلیه ی فیلم آموزشی اشتراکی را مشاهده نمایید ****** برای دسترسی به کلیه ی آموزش های سایت به سایت بهترین معلم آنلاین مراجعه نمایید ****** http://bestteacheronline.ir