مصاحبه پورت پرس با مدیركل بنادر و دریانوردی خوزستان

370

مصاحبه اختصاصی پورت پرس با مهندس سعداله عبدالهی مدیر كل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - در خصوص ترمینال غلات بندر امام خمینی (ره)

پورت پرس
پورت پرس 4 دنبال کننده