00:00 / 00:06 تماشا کنید راه و شهرسازی قم؛ فتوکلیپ طرح اقدام ملی مسکن استان قم

349
گزارش تصویری از آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن استان قم- تیرماه 99
pixel