اندیشه مقاومت...

33
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 55.5 هزار دنبال‌ کننده
33 بازدید
اشتراک گذاری
اندیشه مقاومت... این اندیشه مبتنی بر یک صدایی، وحدت، انسجام ملی، اقدام شجاعانه و مبتکرانه همراه با تدبیر و امیدوارانه است.
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 55.5 هزار دنبال کننده
pixel