مسابقه جذاب غلتاندن پنیر

1,410
شاید فکر کنید مهمترین خطری که ممکن است یک قالب پنیر داشته باشد این است که کپک زده باشد. اما اگر به روستای بروک ورث انگلیس بروید و در جشنواره دنبال کردن پنیر شرکت کند خواهید فهمید که یک قالب پنیر می تواند خطرات دیگری هم داشته باشد.
فرادید 2.4 هزار دنبال کننده
pixel