آیا بقدری که از مواهب طبیعی و منابع خدادادی مصرف میکنیم ...تولید هم میکنیم؟

83
پیشرفت ایران 33 دنبال‌ کننده
83 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

د - خیلی از ما ایرانی ها اصلاً در حرفهاو کردار انساهای بزرگ که همخوانی بین مصرف و تولید را راهبرد زندگی خود قرار میدهند مورد توجه قرار نمیدهیم ... باکمال تاسف نظام بیرحم - تنوع طلب و بلعنده طبیعت و استسمار مردم یعنی همان نظام سرمایه داری برای خود هیچ حد و مرزی نمیشناسد و باز بیشترین همراهی و همکاری را بعضی دختران و تعدادی از زنان جوان با آنها میکنند !! مثلاً در لوازم آرایش - در پوشاک - در انواع کیف و کفش و ...

pixel