جلسه 808 شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1397/3/1

215
215 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

دکتر مخبر دزفولی خبر داد: تصویب اساسنامه کانون های فرهنگی و هنری مساجد