ماه. موزیک پرفورمنس

109
ماه یک موزیک پرفورمنس مبتنی بر حرکت، است. ماجرای تولد و تولید. جنگ میان قدرت و خضوع، دوستی و انزوا، عجز و اعجاز، و صلح میان همین‌ها. مـاه سولوپرفورمنسی است که از تدوین دوبارۀ قطعاتی از نمایش “آنک، ماه” تولید شده‌است. یکی از اکتورهای آنک، ماه در این اثر درباره شعر صحبت می‌کند و موسیقی را بررسی می‌کند. او درباره مشکلاتش با هستی سخن می‌گوید و ابراز می‌کند. او همانطور که مشکلاتش را می‌رقصد و شعر می‌خواند، موسیقی با نغمه‌هایش محرم کوچ‌نشینی اوست. این نمایش همچنان در حال توسعه است. http://garagetheater.ir/moon/
pixel