تخمدان پلی کیستیک و طب سوزنی

282

تاثیر طب سوزنی در تخمدان پلی کیستیک www.drforouzanfar.com مطب دکتر مرضیه فروزانفر: تهران_ میدان ونک ، خیابان صانعی، ساختمان ۴۱ ، طبقه اول، واحد ۱۲ ۰۹۱۰۹۷۹۸۵۰۱ ۸۸۸۷۲۱۹۵ ۸۸۷۷۲۰۴۰ نزدیکترین ایستگاه مترو : حقانی