استفاده از داده های بازاریابی سنتی در بازاریابی دیجیتال

1,461

بسیاری از داده های موجود در حوزه بازاریابی دیجیتال، در حوزه بازاریابی دیجیتال می تواند مورد استفاده باشد. بسیاری از این داده ها هنوز در حوزه دیجیتال ثبت نشده اند. تعداد بسیار زیادی از مشاغل (شاید اغلب آنها) هنوز هیچ رد و اثر و نشانه ای در فضای دیجیتال ندارند. در این ویدئو در این باره صحبت شده است که چکونه می توانیم از داده های موجود در فضای بازاریابی سنتی در بازاریابی دیجیتال استفاده کنیم.

عادل طالبی 710 دنبال کننده
pixel