کاری جدید روز وصال باصدای شمس الدین سرودی

4,937
گالری إسلامی موّّحد
گالری إسلامی موّّحد 1.2 هزاردنبال‌ کننده
4,937 بازدید
اشتراک گذاری

روز وصال باصدای شمس الدین سرودی و اسماعیل رستم زاده شاعر عمر کمالی