معرفی پنجمین جشنواره عکس نورنگار

63

پنجمین جشنواره عکس نورنگار در دو بخش اصلی ایران من با تمرکز بر محیط زیست و بخش جنبی هم انسان در طبیعت برگزار شد. تعداد آثار دریافتی مجموعاً ۲۲۰۰ قطعه عکس در هر ۲ بخش اصلی و جنبی بود.

نورنگار
نورنگار 211 دنبال کننده