چگونه علم را از شبه علم متمایز کنیم؟ -رضا منصوری - باشگاه فیزیک تهران - جلسه ۱۸۰

680
سخنرانی دکتر رضا منصوری با عنوان «گونه علم را از شبه علم متمایز کنیم؟» ارائه شده در جلسه ۱۸۰ باشگاه فیزیک تهران. پیش از این سخنرانی علی فرنودی نیز به ارائه تازه‌های فیزیک پرداختند که در ویدئوی مجزایی ارائه شده است. توصیه می‌کنیم در کانال انجمن مشترک شده و آن بخش را هم از دست ندهید. «باشگاه فیزیک» عنوان جلساتی است که انجمن فیزیک ایران هر ماهه در شهرهای مختلف با هدف مبادله اطلاعات میان علاقمندان فیزیک برگزار می کند. برای اطلاعات بیشتر و عضویت به نشانی http://www.psi.ir/?bashgah مراجعه فرمایید.
pixel