از زمین بیاموزیم

120

آدرس کانال تلگرام:Telegram.me/misagh_amirfajr علامت آنکس که حق را دوست دارد آن است که سه خصلت به او بدهند: شفقتی چون دریا، سخاوتی چون خورشید و داد و دهشی چون زمین در بهاران...نوروز 1396...استاد امیرفجر در قاب صداوسیما