پیام عشق ایرانیان برای مایکل جکسون در دهمین سالگرد درگذشتش

265

گزارش ویدیویی کوتاهی از ارسال پیام عشق هواداران ایرانی مایکل جکسون به آرامگاه او، به مناسبت دهمین سالگرد درگذشتش