صنعت ساختمان96: روش فکر و طراحی تفکر برای هرچیزی که فکرشو کنی!

224

دکتر حسین مدنی دکترای انسان شناسی از هند است و به تازگی با مجموعه سپینس به بیزینس ها و یا افراد راهکارهای طراحی تفکر و روش رسیدن به محصول را ارایه می دهد. در این گفتگو که با ایمان برات وکیلی صورت گرفته است به کلیاتی اشاره میکند.

آی بی وی
آی بی وی 59 دنبال کننده