۳ کارگردان بزرگی که با سالوادور دالی همکاری کردند

552

سالوادور دالی، نقاش سوررئالیست همیشه یکی از مهم ترین چهره های هنر قرن بیستم بوده است. این نقاش بزرگ در چندین پروژهٔ سینمایی همکاری داشته که مشهورترین شان «سگ آندلسی» لویی بونوئل است. اما دالی با کدام کارگردان های بزرگ همکاری کرد؟ این ویدیوی فاندور با ترجمهٔ فارسی هفدانگ را تماشا کنید. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 8.8 هزار دنبال کننده