آیا امام حسین علیه السلام برای قدرت قیام کردند؟

179

منبع:velayattv.com - شبهات مربوط به محرم عزاداری و عاشورای حسینی- امام حسین علیه السلام- عاشورا-تاسوا- محرم- شبمه ولایت-شبهات محرم-شبهات عزاداری

مبلغ اسلام
مبلغ اسلام 758 دنبال کننده