بررسي و آموزش مبحث فيزيك هسته اي فيزيك 3 (خليلي بروجني مولف كتابهاي درسي فيزيك)

84
در اين ويديو، مؤلف كتاب درسي به بررسي و آموزش مبحث آشنايي با فيزيك هسته اي بر اساس برنامة درسي كتاب درسي فيزيك 3 پايه دوازدهم پرداخته است. مخاطب اصلي اين ويديو دبيران فيزيك و همچنين دانش آموزان پايه دوازدهم در هر دو رشته علوم تجربي و رياضي فيزيك هستند هرچند مشاهده آن به علاقه مندان به مباحث فيزيك نيز توصيه مي شود.
pixel