نوروز در کشور پاکستان (بخشی از برنامه باهمستان)

719

گزارشی در برنامه باهمستان با موضوع معرفی آداب و رسوم نوروز در کشور پاکستان و ایرانیان مقیم شهر اسلام آباد