ویژه برنامه دوران (قسمت چهارم) : مستند تنها مردگان

96
⚠️ ابومصعب الزرقاوی را شرایط به وجود آورده یا عامل خارجی عامل به وجود آمدنش بوده؟ ⚠️ ریشه پیوستن مسلمانان افراطی از سایر نقاط جهان به داعش چه بوده؟ ⚠️ آیا این پروژه یک پروژه برد - برد برای غرب بوده؟
pixel