سهام عدالت - قسمت 3

32
آغاز خلق ثروت ملی و اهداف اجرای طرح سهام عدالت گفت و گوی استودیو سنا با ‌ ‌ سیدمحمد هاشمی نژاد، مدیرعامل گروه مالی ساتا ‎و‌ محمد جواد شیخ، نخستین مدیرعامل کارگزاری سابق سهام‌عدالت و عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران
pixel