آموزش مجازی خط نستعلیق در موسسه فرهنگی اکو / جلسه سوم

156
این جلسه / تمرین زوایای حروف هنر خوشنویسی هنر مشترک منطقه اکو است، با هدف آموزش این هنر به علاقمندان و هنرجویان، موسسه فرهنگی اکو سلسله کارگاه های آنلاین را در این زمینه به راه انداخته است.
pixel