باربیکیوی جوجه گردان گازی وذغالی

648
باربیکیوی جوجه گردان گازی و ذغالی همراه با گریل و جوجه گردان برقی که گازی بوده وقابلیت استفاده ذغالی هم دارد و با پایه یا کابینت مورد استفاده قرار میگیرد
pixel