زیباترین خانه ایران اینجاست

4,553

خانه بروجردي ها از ديگر خانه هاي قديمي کاشان هست که حتما بايد در برنامه کاشان گردي قرار داد. سرسراي اصلي و عمارت بادگير زيباترين بخش هاي اين بنا هستند. حاج سید حسن نطنزی سازنده بنا، خواستگار دختر خانواده طباطبايي بوده و آقاي طباطبايي شرط صدور اجازه ازدواج با دخترش رو ساخت خانه اي در خور و مشابه با خانه خودشان قرار مي دهد. چند دقيقه با من همراه باشيد تا حياط و تالار اصلي اين عمارت رو ببينيم.

pixel