22-آموزش درست کردن کود گیاهان در منزل -شبکه دو -خورشیدی

3,355

قسمت بیست و دوم، آموزش بونسای و انواع گل و گیاه در برنامه عصر خانواده شبکه2-دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 موضوع این قسمت: چگونه در منزل با دورریختنی ها کود ارگانیک درست کنیم - پوست تخم مرغ، چای، پوست موز بهترین کود طبیعی برای گیاهان کارشناس: علیرضا خورشیدی مدرس و پژوهشگر بونسای و گل و گیاه، کارشناس تلویزیونی مدیریت موسسه بونسای ایرانی https://t.me/iranibonsai_supbot http://iranibonsai.com 09102004282