بدترین فیلم کمال تبریزی

664

در قسمت جدید «بیرون از کادر» نقد و بررسی فیلم «مارموز» اثر تازه کمال تبریزی را ببینید.

خبرآنلاین
خبرآنلاین 3.3 هزار دنبال کننده