بازی درخشان - پرویز پرستویی در "بید مجنون"

4,768

یوسف (پرویز پرستویی) که بینایی خود را در هشت سالگی از دست داده، اینک پس از سال ها، در خارج از ایران، پس از پیوند قرنیه، دوباره بینایی خود را بدست آورده و با ناشکیبایی تمام ، خود اقدام به باز کردن پانسمان چشم هایش کرده و با اشتیاق و ذوق فراوان درپی کشف دوباره نعمت بینایی به راهروی بیمارستان قدم می نهد - پرویز پرستویی یکی از چهار سیمرغ بازیگری خود را برای نقش آفرینی در همین فیلم دریافت نموده .

سرهنگ آزاده

سرهنگ آزاده

3 سال پیش
عالی هست . آقای پرستویی بازیگر موفقی هست . مثبت 27 ++++++++++ ++++++++++ +++++++ حق یارتان باشد .