اعتراض سینماگران به وضعیت سینمای کشور

35
۲۰۰ سینماگر ایرانی با امضای بیانیه ای ده ماده ای مشکلات و موانع فیلمسازی در کشور را تشریح کرده و نسبت به این مسائل اعتراض کردند. در این بیانیه نبود امنیت شغلی، ممیزی مضاعف، روند طولانی صدور مجوزها، قاچاق فیلم ها و وجود سرمایه های مشکوک در چرخه اقتصادی سینما به عنوان مشکلات سینمای ایران نام برده شده اند. در این بیانیه با اشاره به نبود امنیت شغلی در سینما تاکید شده: «بسیاری از همکاران ما به دلیل سیاست های تصمیم گیران، همواره با بیکاری های درازمدت روبرو بوده و هستند.»
خبرگزاری ایسنا 1.3 هزار دنبال کننده
pixel