با 6 شاسی بلند خاص برای سال 2019 آشنا شوید

1,282
پردیس خودرو
پردیس خودرو 195 دنبال‌ کننده

خاص بودن به معنای لوکس بودن نیست بلکه خودروی را می توان خاص دانست که به هر میزان هم ثروتمند باشید نمی توایند یک نسخه آن را بخرید

پردیس خودرو
پردیس خودرو 195 دنبال کننده