پاسخ به ادعای جناب اللهیاری

872
آقای اللهیاری ادعا می کند که مجتهدین، متخصص روایات نیستند و فتوایشان مخالف با نصوص و مطابق با ظن و گمان خودشان است!! اما سوال از جناب اللهیاری اینجاست که اگر مجتهدی که چندین سال در زمینه مطالعه روایات و علوم مربوط به روایات وقت صرف کرده است، متخصص روایت نیست پس چه کسی متخصص روایت است؟ اگر فتوای مرجع تقلید مطابق با نظر شخصی خودش است از کجا میتوانیم اطمینان کنیم روایتی که محدث برایمان خوانده مطابق با شرایط زمانی ما و مخالف روایات دیگر نیست؟

akhyar

2 ماه پیش
ممنون
شام ایرانی 2 - فصل 9 قسمت 4: بهنام تشکر
%94
کارگردان: سعید ابوطالب مدت زمان: یک ساعت و 22 دقیقه
شام ایرانی 2 - فصل 9 قسمت 4: بهنام تشکر
pixel