اشتغال اساتید دانشگاه در استرالیا

109
در گفتگو با آقای دکتر هادی رضایی کلاینت عزیز شرکت پرشین مایگرنت ، استاد دانشگاه از ایالت تاسمانیا، مباحث زیر مورد بررسی قرار گرفت : نحوه اخذ پذیرش دانشگاهی در مقطع فوق لیسانس و دکترا نحوه ورود به فضاهای آکادمیک استرالیا به عنوان مدرس دانشگاه موقعیت های شغلی در دانشگاه میزان حقوق و درآمد اساتید دانشگاه در مقاطع مختلف هزینه زندگی در ایالت تاسمانیا
pixel