جراحی ترمیمی بینی

2,605

جراحی ترمیمی متقاضی از کشور بلژیک که برای سومین بار بینی خود را جراحی کردند. با استفاده از اسکن و طراحی سه بعدی چهره قبل و بعد را ببینید و با استفاده از قالب کنترلی به طراحی مورد نظر خود برسید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 02126202041 02126202056 02126208717