لیندا _ آموزش رویت: طراحی Sprinkler (با زیرنویس فارسی)

126

یاد بگیرید چگونه طراحی سیستم های لوله کشی و سیستم های آبرسانی را در Revit انجام دهید. با مربی Eric Wing بپیوندید در حالی که ویژگی‌ها، ابزارها و تکنیک‌هایی را پوشش می‌دهد که می‌تواند به مهندسین و طراحان کمک کند طرح‌های sprinkler خود را با استفاده از این نرم‌افزار BIM قدرتمند تکمیل کنند . او نشان می‌دهد که چگونه ویو‌ها (views) و لینک به مدل معماری خود را تنظیم کرده، و ترجیحات مسیریابی و سیستم‌ها را پیکربندی کنید.

زنده
نوانمایش صورتهای تاریک
pixel