گسترش اعتیاد با پاره کردن پرده سینما

211

گسترش اعتیاد با پاره کردن پرده سینما فریدونکنار گزارشی جالب از سینمای فریدونکنار از بان گذشتگان و ریش سفیدان --------- تهیه شده در پایگاه خبری تحلیلی کناریها www.kenariha.ir t.me/kenarihaa

pixel