آوای جاوید- برنامه شماره ۴۳- ساز و آوازـ فراق یار

555

اجرای آواز و سه تار از حمیدرضا فرهنگ، کاری از گروه فرهنگی هنری آوای جاوید، اصفهان، ۱۳۹۶، ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی است، حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است، مژده دادند که بر ما گذری خواهی کرد، نیت خیر مگردان که مبارک فالی است، کوه اندوه فراقت به چه حالت بکشد، حافظ خسته که از ناله تنش چون نالی است، برای دیدن کلیپ های بیشتر از سایت ما بازدید نمایید: www.AvayeJavid.com