افزایش تعداد رایزن بازرگانی ایران

29

رادیو پیام - 20 شهریور 98- 07:30| رضا رحمانی وزیر صنعت گفت: اکنون محدودیت های قانونی و بودجه ای وجود دارد. در جلسه سران قوا و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران پیشنهاداتی را مطرح کردیم که امیدواریم مصوب شود. برای رونق صادرات باید رایزن ها را گسترش دهیم و حتما یکی از اقدامات ما حضور رایزن های بازرگانی خواهد بود.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده