تیزر همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده

850

دکتر سرکشیک زاده مدرس دین و زندگی کنکور مدرس و کارشناس تحصیلی 6برنامه آموزشی 4 شبکه سیما مولف تخته سیاه مدرس مدارس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان مدرس آموزشگاههای : ماهان ، تخته سیاه و فخیم مدرس همایش دین و زندگی در بیش از 30 شهر کشور www.drsarkeshikzadeh.com