دوره آموزشی آنلاین باشگاه مغز، جلسه اول

1,604

آموزش شیوه های فعالسازی توانمندی های مغزی با تأکید بر پایه های عصبی-شناختی

مهرسا
مهرسا 21 دنبال کننده