تلاویو و حیفا را با خاک یکسان میکنیم

334
رهبر معظم انقلاب: اگر اسرائیل غلطی بکند تلاویو وحیفا را با خاک یکسان میکنیم. امیر مهدی خیری
pixel