حمله موشکی به سوریه: جامعه بین المللی واکنش نشان می دهد

3,675

حمله موشکی به سوریه: جامعه بین المللی واکنش نشان می دهد به یکجانبه از اقدام نظامی آمریکا. دفتر بشار اسد رئیس جمهور سوریه به نام حمله آمریکا "بی پروا"، "غیر مسئولانه" و "کوته" ادعا انگیزه اعتصاب در حقایق واقعی شد نه بر اساس. در همین حال، کشورهای اروپایی ابراز کرده اند پشتیبانی برای حمله، از جمله فرانسه، آلمان، انگلستان و ایتالیا.Missile strike on Syria: International community reacts to unilateral

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده