راهی به جز انتخابات نیست

64
شبکه راوی
شبکه راوی 21 دنبال‌ کننده

روحانی: راه اصلی برای پیروزی آنهایی که دنبال حق بیشتر در این جامعه هستند، انتخابات است زنان و کارگران اگر احساس می کنند بعضی از حقوق آنها مراعات نمی شود، راه اصلی انتخابات است.// شبکه راوی، روایت گر زمانه ما...

شبکه راوی
شبکه راوی 21 دنبال کننده