نوحه بوشهری، علی دشتی نجار، به دشت کربلا لیلای محزون

5,502

Ali Dashti Najjar Elegy for Hazrat Ali Akbar in Farsi علی دشتی نجار – به دشت کربلا لیلای محزون نوحه بوشهری حضرت علی اکبر علیه السلام