ورزش رزمی لثوی (Lethwei)

1,732
در مقابل عنوان «هنر هشت اندام» برای موی تای، لثوی (Lethwei) را «هنر نه اندام» می نامند زیرا تنها ورزش رزمی است که در ان اجازه زدن ضربه با سر را دارید.
روزیاتو 883 دنبال کننده
pixel