پیام های سیاسی پیاده روی اربعین

2,013
2,013 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

پیاده روی اربعین به عنوان بزرگ ترین راهپیمایی سالانه در دنیا همواره پیام های سیاسی مهمی را انعکاس می دهد که باید بر این پیامهای مهم دقت نظر داشت ...