تنظیم کد دستگاه قند خون BIONIME

5,721
دکتر مهندس درصدد است شما را با نحوه ی کد گذاری یا کالیبره کردن انواع دستگاه های تست قند خون و منحصرا تنظیم کد دستگاه تست قند خون بایونیم آشنا سازد.
دکتر مهندس 69 دنبال کننده
pixel