چگونه از طریق مکانیکی کسب درآمد کنیم؟

186
مصاحبه با دو جوان 23 ساله در خصوص شیوه های کسب در آمد در صنعت تعمیرات خودرو که بیش از 5 سال است مکانیک هستند و در مغازه ی خودشان کار می کنند.
pixel