آموزش تکنیک پا ، قسمت اول

627
از سری آموزش های کمپانی ویگتور. در این قسمت به آموزش حرکت در زمین به جلو و عقب پرداخته می شود. با زیرنویس فارسی
pixel