بانک ویدئوهای اموزشی بدنسازی

981

سرشانه دمبل چرخش به خارج پهلو روی نیمکت External Rotation

ایران بادی بیلدینگ
ایران بادی بیلدینگ 1.3 هزار دنبال کننده