اظهارات دوباره رئیسی درمورد تخلف در انتخابات ریاست جمهوری

2,258

صحبت های نامزد ریاست جمهوری سابق و توضیحات دوباره درمورد وجود تقلب در انتخابات 96.

کلاکت
کلاکت 10.8 هزار دنبال کننده